Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

Знаете ли…

Колко пъти можем за използваме пробата?

Количеството кръв, което събират на практика всички банки към момента би стигнало за един терапевтичен курс на човек с тегло до 50 кг (8-11 годишна възраст). Обикновено, ако пробата се използва в по-късна възраст или за при по-едри пациенти тя се комбинира с една единица чужда кръв от пъпна връв, взета от публична банка, като рискът от отхвърляне, най-често, е по-нисък, отколкото ако се използва само алогенна (чужда) проба.

Развитието на медицината е достигнало етапа, в който е възможно култивирането на нужното количество собствени клетки дори от съвсем малка проба, но банките нямат право да правят това, защото в този случай пробата започва да се третира като “терапевтичен продукт” за високотехнологично лечение. Нито една банка, обаче – нито в България, нито по света – няма лиценз да извършва “съществено манипулиране” и “търговия” с подобни продукти, дори в случаите на автоложно лечение. Ако в бъдеще юридическата среда позволи, банките биха могли да култивират такива количества, които да могат да се използват многократно, за различни цели и дори от различни членове на семейството.

От какво зависи количеството стволови клетки, необходими за лечение?

Количеството зависи от целта на терапията и е изцяло в компетенцията на лекуващия екип. То се определя от възрастта и теглото на пациента, различните протоколи за лечение, които практикува всяка клиника, както и разбира се конкретното заболяване. Банките нямат роля в определянето на това количество.

Възможно ли е проби, съхранени в семейни банки да се използват за клинични проучвания?

Не. Не е възможно в рамките на срока на договора, сключен със семейната банка. Това би било възможно само в случай че в бъдеще, след като стане пълнолетен, донорът реши да не подновява договора с банката.

От какво зависи какъв брой стволови клетки ще бъдат съхранени в пробата?

Това зависи най-вече от качеството на манипулацията при вземането на пробата, а понякога и от здравния статус на донора и на родилката. Международният стандарт (според европейските директиви) е, че във всяка проба, най-малко 50% от изброените клетки трябва да бъдат жизнеспособни.

Съществуват опасения, че при транспорта на събраната кръв голяма част от клетките умират. В действителност, стандартите са дефинирали, че за времето на транспорта, броят на мъртвите клетки би бил пренебрежимо малък, стига да са спазени необходимите правила и процедури по т.нар. добри медицински практики. Ето защо, изборът на банка за съхранение зависи до голяма степен от опита, квалификацията и професионализма на банката и специалистите, с които тя работи за вземането на пробите, транспорта, обработката и съхранението. Добрите банки, често предлагат застраховки на транспорта, както и застраховка за случаите на повреждане на пробата поради небрежност.

Колко дълго могат да се съхраняват стволовите клетки?

Към момента данните, които периодично се публикуват от екипа на проф. Хал Броксмайер (първият, замразил кръв от пъпна връв), представят убедителни доказателства за срок от 20-25 години. Неговите данни показват, че след толкова години, размразените проби са достатъчно жизнени. Времето ще покаже дали този срок може да бъде дори по дълъг – например 30, 50 или повече години.

Статистика на търсенето в Google по ключова дума ‘стволови клетки’ (2004 до днес)

Знаете ли, че…

…лекарите са едни от най-редовните клиенти на банките за стволови клетки – голяма част от тях съхраняват стволовите клетки на децата си.

…при определени условия една проба със стволови клетки се доставя понякога по-бързо, по-сигурно и по-евтино  от София до всяка точка на Европа, отколкото в рамките на страната.

…70% от публичните банки в Европа освобождават едва по 10 проби годишно.

…семейните банки са добри партньори на болниците. 15% от цената за съхранение на стволови клетки в семейна банка отива в болниците – таксата за вземане на кръв от пъпната връв е средно около  600 лв. За сравнение, НЗОК плаща на болниците 500 лв. за цезарово сечение.

…в САЩ има етичен кодекс, според който лекарят, насочващ семейство, очакващо дете към определена банка, трябва да разкрие материалния интерес от това свое действие.

…в България голяма част от лекарите акушер-гинеколози получават възнаграждения от някои от банките за съхранение на стволови клетки. Това става под формата на комисионна за всяко семейство, сключило договор с дадена банка по съвет на съответния лекар. Освен че са на ръба на закона и етиката, тези суми, разбира се, натоварват допълнително цените предлаганите услуги.

…публичните банки за стволови клетки не  приемат проби от жени, с татуировки и пиърсинги или такива, които имат диабет. При семейните банки, стига пробата да е годна за съхранение, тези обстоятелства не представляват проблем.