Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

За хората

Неведнъж в този сайт подчертаваме, че изборът на банка за съхранение на стволови клетки трябва да бъде личен и всеки сам трябва да разбере, кое е най-доброто решение за него и семейството му. Дотук разгледахме въпросите за същността на стволовите клетки, видовете банки за тяхното съхранение и принципита, върху които те са организирани и работят. Съществува, обаче, още един аспект на проблема  и това са хората, които участват в целия този процес. Разбирането на начина на мислене и мотивациите на участниците в него е изключително важно за вземането на разумно и информирано решение. В този раздел ще се опитаме да отговорим на някои от най-често срещаните въпроси, които тревожат родителите, а след това ще поговорим открито за движещите сили на отсрещната страна – хората в компаниите, които продават услугата, тема на този сайт.

Знаете ли?

Колко пъти можем за използваме пробата? От какво зависи количеството стволови клетки, необходими за лечение? Възможно ли е проби, съхранени в семейни банки да се използват за клинични проучвания? Колко дълго могат да се съхраняват стволовите клетки? От какво зависи какъв брой стволови клетки ще бъдат съхранени в пробата? На тези и други въпроси ще откриете отговорите в този раздел

Морал и етика

Съхранението на стволови клетки освен благороден и отговорен родителски акт е и доходоносен бизнес. Това е една деликатна комбинация от мотивации, която разбира се повдига редица важни етични въпроси. Техните отговори се нуждаят най-вече от прозрачност, откровено говорене, личен морал и отговорност на участващите страни.

Ето защо, една от основните причини да се захванем с този проект е инициирането на открит разговор по горещите въпроси, засягащи етиката и добрите бизнес практики при предоставянето на услугата съхранение на стволови клетки.