Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

Банките за съхранение на стволови клетки в цифри

Както вече подчертахме, добър индикатор за това дали една компания ще просъществува в далечното бъдеще е продължителността на нейната история и стабилност в миналото. Търсете банка за съхранение на стволови клетки, която има дълга история. 

На тази страница можете да видите данни от годишните отчети за количеството на взетите проби за всяка от действащите в България към съответната година тъканни банки както и някои от техните основни финансови показатели (както във всеки друг бизнес, банката за съхранение на стволови клетки, която ще изберете трябва все пак да бъде печеливша – това е единственият начин да “остане в бизнеса”).

Данни от годишните отчети на лечебните заведения по трансплантация и тъканните банки

Съгласно чл. 6 от Наредба № 21 на Изпълнителната агенция по трансплантация от 3 май 2007 г. лечебните заведения са длъжни да предоставят на Агенцията ежегодни отчети за вида и количеството на извършените дейности по експертиза, вземане, присаждане, поставяне, обработка, преработка, съхраняване или етикетиране на органи, тъкани и клетки, през съответната календарна година.

На графиката е показано количеството на взетите проби от хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за всяка от действащите към съответната година тъканни банки (за периода 2007-2010 г.).

Данни от годишните отчети на лечебните заведения по трансплантация и тъканните банки

 

Данни от годишните отчети на лечебните заведения по трансплантация и тъканните банки към Изпълнителната агенция по трансплантация (Детайли)*
Година Манипулация CryoSave Клиника Малинов ТБ Булген ИН ВИТРО АГ МЦ Димитров СБАГ Свети Лазар ТБ Биохеленика България Future Health СБАЛДОХЗ ДКЦ
Д-р И. С. Грийнберг
НСБАЛХЗ
  ОБЩО 2294 798 552 225 182 150 129 11 4
ЛЕГЕНДА:
 НЯМА ПРЕДОСТАВЕН ДОКЛАД
 НЯМА ДЕЙНОСТ

*   По официални данни на Изпълнителната агенция по трансплантация

**  През 2011 г. на пазара излизат още две банки за съхранение на стволови клетки – Cells4Life (чрез представител ТБ Садаса) и Биорегенерация – но в отчетите, публикувани на сайта на ИАТ, няма данни за посочения период.

2007 Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв 113 84 86
2008 Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв 529 276 164 148 115 0
2009 Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв 536 244 158 77 17
2010 Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв 681 194 144 67 51 85   4
Хемопоетични стволови клетки от периферна кръв               11    
Тъкан от пъпна връв 434         50 27      
Плацента           49        
Мастна тъкан 1                  
Зъб                    

 

Финансови отчети на лечебните заведения по трансплантация и тъканните банки

Финансов резултат*
ЛЕГЕНДА:
 НЯМА ДАННИ (дейността по съхранение на стволови клетки е част от по-голяма медицинска структура и за нея няма отделен финансов отчет)
 НЯМА ДЕЙНОСТ

*   По официални данни от Търговския регистър

**  Търговската марка Cryo-Save се представлява от  ГПСМП-Шейново 2005 ООД за периода 2006-2009 година и Тъканна банка Крио Център България ЕАД от 2010 г. Посочените цифри за 2010 г. са сбор от резултатите на двете дружества; ТБ Садаса е представител на Cells4Life за България; МЦ Афродита е представител на Future Health.

*** Всички посочени суми са в хиляди лева.

  2010 2009 2008 2007 2006
CryoSave** 479  443  502  39 16
Клиника Малинов
ТБ Булген -83 14 -31 -71 -51
ИН ВИТРО АГ МЦ Димитров
СБАГ Свети Лазар
ТБ Биохеленика България -120 -7
Future Health (МЦ Афродита)
СБАЛДОХЗ
ДКЦ Д-р И. С. Грийнберг
НСБАЛХЗ
Cells4Life (ТБ Садаса) 1 0
ТБ Биорегенерация

 

Финансови отчети на лечебните заведения по трансплантация и тъканните банки (Детайли)
ЛЕГЕНДА:
 НЯМА ДАННИ (дейността по съхранение на стволови клетки е част от по-голяма медицинска структура и за нея няма отделен финансов отчет)
 НЯМА ДЕЙНОСТ

*   По официални данни от Търговския регистър

**  Търговската марка Cryo-Save се представлява от  ГПСМП-Шейново 2005 ООД за периода 2006-2009 година и Тъканна банка Крио Център България ЕАД от 2010 г. Посочените цифри за 2010 г. са сбор от резултатите на двете дружества; ТБ Садаса е представител на Cells4Life за България; МЦ Афродита е представител на Future Health.

*** Всички посочени суми са за хиляда лева.

Отчетни стойности 2010 2009 2008 2007 2006
CryoSave**
Приходи 3,104 2,139 1,834 515 680
   Приходи от продажба на услуги 3,090 2,128 1,834 515 680
   Финансови приходи 14 11 0 0 0
   Извънредни приходи 0 0 0 0 0
Разходи 2,625 1,696 1,332 476 664
Финансов резултат 479 443 502 39 16
Клиника Малинов     
 
ТБ Булген
Приходи 346 410 297 156 6
   Приходи от продажба на услуги 335 402 297 156 6
   Финансови приходи 11 8 0 0 0
   Извънредни приходи 0 0 0 0 0
Разходи 429 396 328 227 57
Финансов резултат -83 14 -31 -71 -51
ИН ВИТРО АГ МЦ Димитров     
 
СБАГ Свети Лазар     
 
ТБ Биохеленика България
Приходи 271 0      
   Приходи от продажба на услуги 271 0      
   Финансови приходи 0 0      
   Извънредни приходи 0 0      
Разходи 391 7      
Финансов резултат -120 -7
Future Health (МЦ Афродита)**
 
СБАЛДОХЗ     
 
ДКЦ Д-р И. С. Грийнберг     
 
НСБАЛХЗ      
 
Cells4Life (ТБ Садаса)**
Приходи 29 0      
   Приходи от продажба на услуги 29 0      
   Финансови приходи 0 0      
   Извънредни приходи 0 0      
Разходи 30 0      
Финансов резултат 1 0
ТБ Биорегенерация