Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

Критерии за избор на банка за съхранение на стволови клетки

Повечето банки предлагат подобни и сравними услуги. Но как да изберем? Представените тук критерии са основни препоръки при вземането на решението, което е най-добро за вашето семейство.

Многогодишен опит и история

Добър индикатор за това дали една компания ще просъществува в далечното бъдеще е продължителността на нейната история и стабилност в миналото. Търсете банка за съхранение на стволови клетки, която има дълга история. Данни от годишните отчети за количеството на взетите проби от хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за всяка от действащите в България към съответната година тъканни банки можете да откриете тук и в сайта на Изпълнителната агенция по трансплантация.

Финансова стабилност

Както във всеки друг бизнес, банката за съхранение на стволови клетки, която ще изберете трябва все пак да бъде печеливша – това е единственият начин да “остане в бизнеса”. Някои основни финансови показатели на българските банки можете да видите тук. Данните за приходите на тъканните банки са публично достъпни и в Търговския регистър, но някои от тях са част от лечебни заведения, които рядко публикуват отделно финансовите резултати от дейността по съхранение на стволови клетки.

Лицензи, акредитации, стандарти

Освен задължителните за България лицензи от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация, проверете какви допълнителни стандарти за качество покриват банките, между които избирате, както и притежават ли допълнителни акредитации от международно признати организации като СЗО, AABB, Cord Blood Europe и др.

Контрол на обработката и съхранението

Уверете се, че банката, която ще изберете не е просто една витрина. Някои компании не притежават собствено оборудване и лаборатории за обработване и съхранение, а работят като посредници между вас и трета компания.

Успешни трансплантации

Един от най-важните показатели за качеството на обработката и съхранението на стволовите клетки е тяхната жизненост и годност за трансплантация след размразяването и освобождаването им. 

Цена и допълнителна стойност

Някои банки за съхранение предлагат обща цена на услугата за целия период на съхранение. Други таксуват своите клиенти както при първоначалното вземане и обработване, така и в последствие – на годишен или месечен абонаментен принцип. Задължително условие за правилен избор е да изискате от банката да ви предостави пълна и изчерпателна информация за всички потенциални разходи, за да си направите точна сметка на общите разходи до края на периода на съхранение.

Позиция на пазара

В заключение, изборът на банка за съхранение на стволови клетки не е нещо, с което можете да експериментирате. Доверете се на компания, която е водеща на пазара, има стабилни финансови показатели, дългогодишна история и висок брой освободени проби с успешни трансплантации.