Потенциал

Потенциал

Редица успешни лечения с употребата на стволови клетки от пъпна връв демонстрират възможност за голям потенциал при лечението на множество болести в бъдеще.

Безопасност

Безопасност

Процедурите за извличане на стволови клетки не бива да пречат на обичайните практики за при раждане и да застрашават безопасността на новороденото или неговата майка.

Прозрачност

Прозрачност

Необходима е прозрачност пред бъдещия донор по отношение на възможни комерсиални интереси на лекуващия лекар, който препоръчва банка за съхранение на стволови клетки.

Как работят банките

Има два типа банки за съхранение на стволови клетки от пъпна връв:

  1. Публични банки
  2. Семейни банки

Публичните банки съхраняват дарена кръв от пъпна връв за евентуална употреба от нуждаещи се пациетни. Кръвта е записана в международен регистър, а донорът остава анонимен. Над 50% от дарените проби, които публичните банки получават, са прекалено малки, за да бъдат годни за дългосрочно съхранение и затова се използват за научни изследвания или се бракуват. Ако дарите кръвта от пъпната връв на своето дете на публична банка, тя може да спаси живот, но нямате гаранция, че ако се наложи можете да получите и използвате същата кръв по-късно.

Семейните банки съхраняват стволовите клетки от пъпна връв поименно и водят регистър за идентичността на донора, за да може семейството да получи същата проба ако има нужда от нея. Родителите имат права върху собствеността на пробата докато детето достигне пълнолетие. Пробата може да бъде използвана в случай на нужда от детето или негов близък роднина (най-често брат или сестра) за трансплантация или лечение.

Как работят банките

Публичните банки нито взимат такса, нито заплащат за получаването на дарените от родителите стволови клетки. Някои публични банки получават държавни субсидии, а цената за освобождаване на стволови клетки за трансплантация е средно 20 – 25 хил. евро.

Фамилните банки взимат такса за обработката и съхранението на стволови клетки, като някои от тях имат и годишна такса за обслужване и съхранение.