Данните от ранните клинични проучвания показват, че при пациенти с трансплантирани бъбреци, автоложната трансплантация на мезенхимни стволови клетки може да премахне нуждата от използване на имуносупресиращи медикаменти.Проучването, публикувано в JAMA,е извършено в Diabetes Research Institute (DRI) в University of Miami Miller School of Medicine, ицентър на DRI Federation в Xiamen University в Китай.

Бъбречна трансплантация

Според това проучване, на пациентите с бъбречни заболявания в напреднал стадий са правени трансплантации на автоложни мезенхимни стволови клетки, извлечени от костния мозък, заедно със стандартни или малки дози от калциневринови инхибитори (CNI).Контролирана група пациенти е получила имуносупресанти, съставени от антитела (анти-IL2) и стандартна доза CNI. Данните, една година след трансплантацията, показват, че в сравнение с пациентите, получили стандартна имуносупресираща терапия, тези с трансплантирани автоложни мезенхимни стволови клетки показват по-слаби симптоми на отхвърляне на органа, намален риск от инфекция, и по-добри функции на бъбрека.Като допълнение, терапията с мезенхимни стволови клетки не показва никакви странични ефекти. Публикуваното проучване обясняваща резултата се нарича „Въвеждане на терапия с автоложни мезенхимни стволови клетки при трансплантации на бъбреци”.

Според DRI проучването представлява важна стъпка към крайната цел, която е развитието на стратегии в леченията, които да премахнат зависимостта от доживотни имуносупресиращи лекарства. „Ще продължим да следим пациентите в това проучване, за да добием представа за дългосрочния ефект, както и за безопасността на използването на мезенхимни стволови клетки при подобни условия”, коментира Антонело Пиледжи, Медицински Директор на предклинично клетъчно обработване и програми за трансплантации в Cell Transplant Center към DRI, „ако дългосрочно е доказана безопасността на мезенхимните стволови клетки, те ще се превърнат в ценна добавка към подобни трансплантации, като в същото време намалят зависимостта от имуносупресиращи лекарства”.

 

Read previous post:
Съхранени стволови клетки спасяват живота на момиченце от Мисури
Close