Наскоро планирано и одобрено от FDA (администрацията по храните и лекарствата на САЩ) проучване, има за цел да изследва и провери възможността стволовите клетки, получени от кръв от пъпна връв при раждане, да бъдат ефективно лечение за деца с аутизъм.

30 деца на възраст между 2 и 7 години, от участниците в  това плацебо контролирано проучване, имат съхранени стволови клетки от кръв от пъпна връв при раждането в Регистъра за кръв от пъпна връв – добре организирана и позната банка за съхранение на стволови клетки. Целта на проучването е да оцени доколко терапията със стволови клетки има ефект върху поведението и говорните затруднения, често срещани при деца с аутизъм. В процес на реализация в Европа е друго изследване, което се фокусира върху оценка на ролята на стволовите клетки при случаите на аутизъм. Това, обаче, е първото проучване, което използва кръв от пъпна връв като източник на стволовите клетки.

Причината за провеждането на терапията със стволови клетки при аутизъм е базирана на окуражителните резултати от непубликувани проучвания, изследващи терапията със стволови клетки при деца с церебрална парализа и група разстройства, които влияят не само на движението, но и на обучението, поведението и разбирането. Потенциалната дисфункция на имунната система като проводник на нарушения в нервната система, кара изследователите да се интересуват от възможна взаимовръзка.

По време на това проучване, възпалителни маркери на кръвта на всяко дете ще бъдат проверявани за оценка на всякакви химични промени, дължащи се на терапията, заедно с ЕЕГ за измерване на електрическата активност на мозъка. Изследователите, участващи в това проучване ще направят внимателна оценка на родителските и лекарски наблюдения върху поведението и особено нивото на социализация и раздразнителност.

Терапия на аутизъм със стволови клетки

Въз основа на данни от Центъра за контрол на заболяванията (CDC), едно от всеки 88 деца са диагностицирани с аутизъм, като  момчета са пет пъти повече от момичета. Причината е неизвестна като се предполага, че зависи от много фактори, с признаци, забелязани в ранна детска възраст и свързани с отклонения в поведението, говора и социалното развитие.

Смята се, че фактори от околната среда, генетични и неизвестни  имунологични фактори играят роля за развитието на аутизъм. Всъщност аутизмът е по-точно описан като спектрално разстройство (Аутистично спектрално разстройство) като някои деца показват по-тежки симптоми, отколкото други. Докато някои теории предполагат, че връзки между невроните или нервните клетки могат  да са причина за аутизма, не е ясно дали терапията със стволови клетки може да помогне да се възстановят тези връзки.

Докато стволовите клетки са били използвани за лечение на рак, болестта на Паркинсон и някои имунологични нарушения, ролята и връзката на имунната система и нервната система в развитието на аутизъм е предмет на интерес от сравнително скоро време. Изследванията в областта на аутизма посочват  аномалии в гръбначномозъчната течност и химически сигнализация в мозъка като анекдотични доклади за деца, подложени на терапия със стволови клетки, посочват  някои потенциално окуражаващи резултати.

Трябва да се има предвид, че изследването,  посветено на ролята на имунната система в развитието на аутизма е предварително и не е ясно дали има замесен имунологичен фактор. Целта на настоящото изследване е да се установи дали изобщо терапията със стволови клетки може да играе роля при аутистичното спектрално разстройство.  Вероятно ще минат няколко години, преди да имаме предварителните резултати, от които да се ръководим.

Read previous post:
Защо са важни стволовите клетки
ЕС депутати: дарението на стволови клетки може да се окаже жизненоважно

Close