Подобно на банките, участващи в Националния регистър за кръв от пъпна връв (NCBI) в Съединените щати, един от най-ефективните начини да се гарантира, че банките за кръв от пъпна връв в международен план събират и предоставят висококачествени единици кръв и отговарят на определени критерии, е те да се акредитират и придържат към стандартите, установени от NetCord-FACT.

Акредитирани банки за кръв от пъпна връв (CBB) трябва да доказват съответствие със стандартите/изискванията за акредитация, най-малко веднъж годишно, включително с проверка на място най-малко веднъж на три години. Стандартите на FACT гарантират, че акредитираните банки непрекъснато поддържат високо качество и предоставят висококачествени продукти за трансплантации.

Това се постига чрез цялостен подход за акредитация, включително чрез установени политики и процедури за развитие и прилагане на стандарти и чрез проверки на място на съоръжения, включително на места за събиране на проби.

Гаранция за качеството на съхранените стволови клетки са стандартите на Netcord-FACT

Инспекциите на FACT следват установени норми, разработени чрез консенсус от комисия от експерти по трансплантациите на стволови клетки, включително такива със специфичен опит в общественото банкиране за алогенни трансплантации. FACT си сътрудничи с NetCord, за да установяването на NetCord-FACT международни стандарти за събиране на кръв от пъпна връв, съхранение и освобождаване. Тези стандарти се прилагат както за единици кръв от пъпна връв, предназначени за алогенна употреба, така и за тези, които се събират и съхраняват за насочено използване от конкретен индивидуален получател или член на семейството на донора. Те обхващат всички фази на събиране на кръв от пъпна връв, съхранение и освобождаване:

  • Управление на донорите, включително скрининг, изследване и определяне на допустимостта на детето и майката като донори;
  • Събиране на пробите, независимо от методологията или мястото на събиране;
  • Обработка;
  • Изследване и типизация на пробите;
  • Криосъхранение;
  • Складиране;
  • Описване – директно или чрез регистър;
  • Търсене, подбор и резервация;
  • Освобождаване;
  • Доставяне до клинични програми, както на току що взети проби, така и на вече съхранени.

В допълнение, стандартите на FACT изискват, акредитираните банки за кръв от пъпна връв да имат цялостна програма за управление на качеството, която обхваща всички оперативни аспекти от дейността на банката и гарантира, че всяко отклонение или нежелано събитие се наблюдава и докладват на регулаторните агенции, когато е необходимо.

Стандартите на FACT изискват подходящо образование и обучение на всички служители, участващи в събирането на кръв от пъпна връв и процеса на банкиране, както  и наличието на медицински директор за кръвната банката и всички съоръжения, участващи в нейната дейност.

Акредитираните банки трябва да се придържат към механизъм за квалифициране на центровете за трансплантация, на които банката предлага единици кръв от пъпна връв. Банките трябва да предоставят съответните инструкции на трансплантационните центрове, по отношение на процедурите за размразяване и други етапи предхождащи вливането на единиците кръв от пъпна връв.

Накрая, банките трябва непрекъснато да демонстрират съответствие с изискванията за своевременно събиране на данни от тестовете за качество на продуктите след размразяване и трансплантационните резултати.

P.S. (01 юни 2012 г.) Въпреки че сертифицират предимно публични банки, Netcord-FACT уверяват, че стандартите им са приложими и към дейността на семейните банки и са готови да помогнат на всяка организация – била тя частна или публична – да постигне по-високо качество на процесите и съответно да предостави по-добра услуга на своите клиенти.

Read previous post:
д-р Ричард Дж. Пауъл
Проучване изследва използването на стволови клетки за лечение на периферна артериална болест на долните крайници

Close