Много клиники, които предлагат лечение стволови клетки, говорят за това, което стволовите клетки могат или не мога да направят, но тези твърдения не са подкрепени от нашето разбиране за науката. Информацията на тази страница коригира част от разпространяваната информация.

10 неща, които трябва да знаете за лечението със стволови клетки

1. Има различни видове стволови клетки – всяка със собствено предназначение.

Има много различни видове стволови клетки, които идват от различни места в организма, или се формират в различни моменти от живота ни. Те включват ембрионални стволови клетки, които съществуват само в най-ранните етапи на развитие и различни видове „тъканно-специфични” или също така наричани „възрастни” стволови клетки, които се появяват по време на развитието на плода, за да останат в тялото през целия живот.

Нашите тела използват различни видове „тъканно-специфични” стволови клетки, като всеки тип има определена цел. Тъканно-специфичните стволови клетки имат ограничен потенциал и до голяма степен се намират в тъканите, от които те се получават. Например, кръвообразуващите стволови клетки (или хемопоетичните стволови клетки) в костния мозък регенерират кръвта, докато невронните стволови клетки в мозъка образуват мозъчни клетки. Невронните стволови клетки няма спонтанно да направят кръвни клетки, така както хемопоетичните стволови клетки няма да се преобразуват в клетки на мозъка. Малко вероятно е един вид клетка да може да се използва за лечение на множество несвързани заболявания, обхващащи различни тъкани и/или органи.

Бъдете предпазливи когато клиника ви предлага лечение със стволови клетки, произхождащи от части от тялото, различни от тази част, която се лекува.

2. Еднократна терапия със стволови клетки няма да бъде успешна за множество несвързани заболявания.

Както е описано по-горе, всеки тип стволови клетки изпълнява специфична функция в организма и не може да се очаква да направи различни клетъчни видове. Малко вероятно е един вид лечение със стволови клетки да може да лекува множество несвързани заболявания, като например диабет и Паркинсон. Основните причини за заболяванията са много различни и различните видове клетки ще трябва да бъдат специфични при лечение на всяко едно от тях. Изключително важно е всеки клетъчен тип, използван за лечение, да е подходящ за специфично заболяване.
Ембрионалните стволови клетки могат един ден да се използват за лечение на редица човешки болести. Въпреки това, самите ембрионални стволови клетки не могат пряко да бъдат използвани за терапията, тъй като те вероятно ще причинят тумори и е малко вероятно да се превърнат в клетки, необходими да се регенерират тъканите. Те първо ще трябва да бъдат принудени да се развият в специални видове клетки преди трансплантацията.

Основен знак за нередност е когато лечения се предлагат за голям брой заболявания, но разчитат на един и същи вид клетки.

3. В момента има много малко приети терапии със стволови клетки.

Броят на заболяванията, при които е доказана ползата от лечение със стволови клетки е все още изключително ограничен. Най-често прилагани са кръвните стволови клетки, които се трансплантират при лечение на заболявания на кръвта и имунната система, както и за възстановяване на кръвоносната система след лечение на специфични видове рак. Някои костни и кожни заболявания или наранявания могат да бъдат лекувани с присаждане на тъкан, според стволовите клетки на тези органи. Тези терапии са общоприети като безопасни и ефективни от медицинската общност.

4. Само защото хората казват, че стволовите клетки са им помогнали, не означава, че това е така.

Има три основни причини да се почувствате по-добре, които не са свързани реално с терапията със стволови клетки: “плацебо ефект”, съпътстващи лечения, както и естествените промени на заболяването. Силното желание или вярата, че самото лечение ще работи, може да доведе до това човек да се чувства по-добре, дори да изпита положителни физически промени, като например подобрение на движенията или по-малко болка. Това явление се нарича плацебо ефект. Дори един положителен разговор с лекар може да накара човек да почувства подобрение. Също така, други фактори, предлагани заедно с терапията със стволови клетки – например промени в диетата, отдих, физическа терапия, приемане на лекарства и други, могат да доведат до това, пациентът да се чувства по-добре, но това да не бъде директно свързано с терапията със стволовите клетки. Остротата на симптомите на много заболявания, може да се промени с течение на времето, водещо до временно подобрение, което може да усложни тълкуването на ефективността на лечението. Тези фактори са толкова разпространени, че без контролирано клинично проучване, където групата получаваща лечение се сравнява внимателно с група, която не получава това лечение, е много трудно да се определи реалния ефект на всяка терапия.

Бъдете предпазливи, когато клиники рекламират своите резултати предимно чрез разкази на пациенти.

5. Основната причина, поради която е необходимо много време за разработване на нови терапии е, че самата наука е дълъг и труден процес.

Науката, като цяло, е дълъг и заплетен процес. Откриването и определянето на причината за заболяването отнема време. Новите идеи трябва да бъдат тествани на първо място в научно-изследователската лаборатория, като в много от случаите те не работят. Дори след като основните принципи са установени, трансформирането им в ефективно лечение е дълъг и труден процес. Терапия, която изглежда обещаваща в култивирани клетки може да се провали като при животински модел и обратното – ако работи при животинския модел може да се провали, когато се изпита върху хора. След като терапиите са тествани при хората, осигуряването на безопасността на пациентите се превръща в критичен въпрос и това означава да се започне с много малък брой, докато за пълна безопасност и страничните ефекти са по-добре установени.

Ако лечението не е внимателно разработено, добре проучено и минало през необходимите предклинични и клинични изпитвания, е малко вероятно да има желания ефект. Още по-тревожно е, че може да направи по-лошо състоянието или да има опасни странични ефекти.

6. За да се използват в лечение, стволовите клетки трябва да бъдат „инструктирани“ да се държат по специфичен начин.

Трансплантация на костен мозък обикновено е успешна, защото се иска от клетките да направят точно това, за което те са предназначени – повече кръв. За други заболявания, не може да се очаква клетките да се държат по начин, който е различен от този, по който те работят в тялото. Една от най-големите пречки за развитието на успешни терапии със стволови клетки е те да се държат по желания начин. Също така, след трансплантация в тялото, клетките трябва да се интегрират и да функционират в унисон с другите клетки. Например, за лечение на много неврологични заболявания клетките, които се трансплантират ще трябва да се развият в конкретни видове неврони, и за да работят те ще трябва да знаят с кои други неврони да направят връзки. Медицината все още се учи как да насочва стволовите клетки, за да се превърнат в желания клетъчен тип и да растат само толкова, както е нужно, както и какви са най-добрите начини за трансплантация. Откриването как да се направи всичко това ще отнеме време.

Бъдете предпазливи по отношение на твърденията, че стволовите клетки сами знаят къде да отидат и какво да направят при лечение на дадено заболяване.

7. Само защото стволови клетки са от тялото ви, не означава, че те са безопасни.

Всяка медицинска процедура крие рискове. Докато е малко вероятно да получите имунна реакция към вашите собствени клетки, процедурите, използвани за извличане, растеж и приложение са потенциално рискови. Веднага след като клетките напуснат тялото, те могат да бъдат подложени на редица манипулации, които да променят техните характеристики. Ако те се размножават (процес, наречен експанзия), клетките могат да загубят нормалните механизми, които контролират растежа или способността да се специализират в специфичните видове клетки, които ви трябват. Клетките може да се замърсят с бактерии, вируси или други патогени, които могат да доведат до различни заболявания. Процедурата на извличане или инжектиране на клетките също носи риск от инфекция или увреждане на тъканите, в които се инжектират.

8. Има какво да загуби човек, подлагайки се на недоказано лечение.

Част от заболяванията, които някои клиники твърдят, че са лечими със стволови клетки, се смятат за нелечими с други средства. Лесно е да се разбере, защо хората остават с убеждението, че няма какво да губят ако опитат терапията, дори ако тя е недоказана. Не трябва да се забравя обаче, че има много реални рискове от усложнения, както непосредствени, така и в дългосрочен план, докато шансът за полза вероятно е много нисък. В един публикуван случай, младо момче развива мозъчен тумор в резултат на лечение със стволови клетки. Участието в недоказани терапии може да изключи човек от участие в предстоящи клинични проучвания (виж също номер 9). Когато цената е висока, може да има дългосрочни финансови последствия за пациентите и техните семейства. Ако се наложи пътуване, има допълнителни съображения, като не на последно място е че пациентът ще бъде далеч от семейството и приятелите си.

9. Експериментално лечение, предлагано за продажба, не е същото като клинично проучване.

Фактът, че процедурата е експериментална, не означава автоматично, че тя е част от проучване или клинично изпитване. Сериозно клинично проучване може да се характеризира с редица ключови характеристики. Има предклинични данни, подкрепящи безопасността и ефективността на въпросното лечение. Преди да започне, то се наблюдава от независима група, като и Institutional Review Board или медицински комисии по етика, които защитават правата на пациентите и в много държави проучването е оценено и одобрено от националния регулаторен орган, като Европейската агенция по лекарствата (ЕМА ) или Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA). Самото изследване е проектирано по начин да може да отговори на конкретни въпроси за ново лечение или нов начин за използване на съществуващи терапии, често с контролната група, в която се сравняват и наблюдават хора, получаващи ново лечение. Обикновено цената на новото лечение и наблюдението на процеса се покриват от разработващата го компания, или от местно или национално държавно финансиране.

Внимавайте със скъпи лечения, които не са преминали успешно през клинични изпитания.

Отговорно-проведени клинични изпитвания са от решаващо значение за развитието на нови методи за лечение, тъй като те ни позволяват да разберем дали тези лечения са безопасни и ефективни.

10. Наука за стволовите клетки постоянно напредва.

Науката за стволовите клетки дава изключително обещаващи перспективи. Има голям напредък в лечението на заболявания и проблеми на кръвоносната система чрез използване на кръвообразуващите стволови клетки, което ни показва колко мощен може да бъде този вид терапия. Учени от цял свят изследват начини да се използват стволови клетки, за да се научи повече за болестта или за диагностиката и лечението на различни заболявания. Ежедневно учените разработват нови начини за направляване и контрол на различни видове стволови клетки по начини, които ни доближават до разработването на нови методи за лечение. Много потенциални лечения в момента се тестват в животински модели, като някои от тях вече са достигнали етапа на клинични проучвания. През февруари 2010 г. британската компания ReNeuron обяви, че е била одобрена да провежда фаза I клинично проучване за употреба на невронни стволови клетки при лечение на инсулт. Първото експериментално лечение, базирано на ембрионални стволови клетки, за сериозно нараняване на гръбначния стълб е получило разрешение да премине във фаза I клинично проучване от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA). Въпреки че понякога е трудно да се забележи, науката за стволовите клетки напредва. Ние сме невероятно оптимистично настроени, че терапии със стволови клетки някой ден ще бъдат използвани за лечение на широк спектър от човешки заболявания.

Read previous post:
Клетките на Емо, етиката и скритата реклама на “специалните банки”
Close